• Thứ 2 - Chủ Nhật 8.00 - 18.00
  • 183 Yên Lãng - Đống Đa - Hà Nội
  • 0964698733

Chevrolet Trax

Chevrolet Trax - Giá Xe Trax 2017 - Hỗ Trợ Trả Góp Tại Hà Nội
769 000 000đ Chevrolet Trax 2017 var switchTo5x=true; stLight.options({doNotHash: false, doNotCopy: false, hashAddressBar: false,onhover: false}); jQuery(document).ready(function($){ var big = $('.stm-big-car-gallery'); var small = $('.stm-thumbs-car-gallery'); var flag = false; var duration = 800; big .owlCarousel({ items: 1, smartSpeed: 800, dots: false, nav: false, margin:0, autoplay: false, loop: false, responsiveRefreshRate: 1000 }) .on('changed.owl.carousel', function (e) { $('.stm-thumbs-car-gallery...
879 000 000đ Chevrolet Captiva 2017 var switchTo5x=true; stLight.options({doNotHash: false, doNotCopy: false, hashAddressBar: false,onhover: false}); 1 Video jQuery(document).ready(function(){ jQuery(".stm-car-videos-2385").click(function() { jQuery.fancybox.open([ { href : "https://www.youtube.com/watch?v=OSl2LyEKdrI" }, ], { type: 'iframe', padding: 0 }); //open }); //click }); //ready jQuery(document).ready(function($){ var big = $('.stm-big-car-gallery'); var small = $('.stm-thumbs-car-gallery'); var flag = false; var duration = 800;...
619 000 000đ Chevrolet Colorado 2017 var switchTo5x=true; stLight.options({doNotHash: false, doNotCopy: false, hashAddressBar: false,onhover: false}); 1 Video jQuery(document).ready(function(){ jQuery(".stm-car-videos-2333").click(function() { jQuery.fancybox.open([ { href : "https://www.youtube.com/watch?v=yD4MgQJzrOo" }, ], { type: 'iframe', padding: 0 }); //open }); //click }); //ready jQuery(document).ready(function($){ var big = $('.stm-big-car-gallery'); var small = $('.stm-thumbs-car-gallery'); var flag = false; var duration = 800;...
699 000 000đ Chevrolet Orlando 2017 var switchTo5x=true; stLight.options({doNotHash: false, doNotCopy: false, hashAddressBar: false,onhover: false}); jQuery(document).ready(function($){ var big = $('.stm-big-car-gallery'); var small = $('.stm-thumbs-car-gallery'); var flag = false; var duration = 800; big .owlCarousel({ items: 1, smartSpeed: 800, dots: false, nav: false, margin:0, autoplay: false, loop: false, responsiveRefreshRate: 1000 }) .on('changed.owl.carousel', function (e) { $('.stm-thumbs-car-gallery...
589 000 000đ Chevrolet Cruze 2017 var switchTo5x=true; stLight.options({doNotHash: false, doNotCopy: false, hashAddressBar: false,onhover: false}); jQuery(document).ready(function($){ var big = $('.stm-big-car-gallery'); var small = $('.stm-thumbs-car-gallery'); var flag = false; var duration = 800; big .owlCarousel({ items: 1, smartSpeed: 800, dots: false, nav: false, margin:0, autoplay: false, loop: false, responsiveRefreshRate: 1000 }) .on('changed.owl.carousel', function (e) { $('.stm-thumbs-car-gallery...
459 000 000đ Chevrolet Aveo 2017 var switchTo5x=true; stLight.options({doNotHash: false, doNotCopy: false, hashAddressBar: false,onhover: false}); jQuery(document).ready(function($){ var big = $('.stm-big-car-gallery'); var small = $('.stm-thumbs-car-gallery'); var flag = false; var duration = 800; big .owlCarousel({ items: 1, smartSpeed: 800, dots: false, nav: false, margin:0, autoplay: false, loop: false, responsiveRefreshRate: 1000 }) .on('changed.owl.carousel', function (e) { $('.stm-thumbs-car-gallery...
339 000 000đ Chevrolet Spark 2016 var switchTo5x=true; stLight.options({doNotHash: false, doNotCopy: false, hashAddressBar: false,onhover: false}); jQuery(document).ready(function($){ var big = $('.stm-big-car-gallery'); var small = $('.stm-thumbs-car-gallery'); var flag = false; var duration = 800; big .owlCarousel({ items: 1, smartSpeed: 800, dots: false, nav: false, margin:0, autoplay: false, loop: false, responsiveRefreshRate: 1000 }) .on('changed.owl.carousel', function (e) { $('.stm-thumbs-car-gallery...
279 000 000đ Chevrolet Spark Duo 2016 var switchTo5x=true; stLight.options({doNotHash: false, doNotCopy: false, hashAddressBar: false,onhover: false}); 1 Video jQuery(document).ready(function(){ jQuery(".stm-car-videos-1264").click(function() { jQuery.fancybox.open([ { href : "https://www.youtube.com/embed/UT_qpv1Ezm4" }, ], { type: 'iframe', padding: 0 }); //open }); //click }); //ready jQuery(document).ready(function($){ var big = $('.stm-big-car-gallery'); var small = $('.stm-thumbs-car-gallery'); var flag = false; var duration =...